Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UQ7050PSA - Model 2023

6.490.000đ

10.900.000đ (-41%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UQ8000PSC - Model 2022

7.250.000đ

9.500.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 32 inch 32LQ636BPSA - Model 2022

4.935.000đ

7.490.000đ (-35%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 32 inch 32LQ576BPSA HD - Model 2022

4.710.000đ

7.290.000đ (-36%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 43 inch 43UP7550PTC

6.080.000đ

11.900.000đ (-49%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tivi LG StanbyME 2K 27 inch 27ART10AKPL

18.200.000đ

22.000.000đ (-18%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi NanoCell LG 4K 75 inch 75NANO76SQA - Model 2022

18.290.000đ

29.900.000đ (-39%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UQ751C - Model 2022

8.580.000đ

10.000.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UQ7550PSF - Model 2022

8.630.000đ

11.370.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 65 inch 65UR7550PSC - Model 2023

10.850.000đ

14.400.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UQ8000PSC - Model 2022

15.190.000đ

19.900.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi OLED LG 4K 65 inch 65C2PSA - Model 2022

25.150.000đ

26.990.000đ (-7%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 75 inch 75UR7550PSC - Model 2023

15.190.000đ

20.900.000đ (-28%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 43 inch 43LM5750PTC Full HD - Chính hãng

5.250.000đ

10.070.000đ (-48%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UQ8000PSC - Model 2022

7.830.000đ

11.900.000đ (-35%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi NanoCell LG 4K 43 inch 43NANO76SQA - Model 2022

7.650.000đ

12.800.000đ (-41%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 86 inch 86UR8050PSB - Model 2023

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart tivi LG 4K 43 inch 43UQ801C - Model 2022

6.290.000đ

9.900.000đ (-37%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi OLED LG 4K 48 inch 48C2PSA - Model 2022

16.590.000đ

24.390.000đ (-32%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi NanoCell LG 4K 55 inch 55NANO76SQA - Model 2022

10.450.000đ

15.400.000đ (-33%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi NanoCell LG 4K 65 inch 65NANO76SQA - Model 2022

12.890.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 50 inch 50UQ7050PSA - Model 2023

7.450.000đ

11.900.000đ (-38%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 70 inch 70UQ8000PSC - Model 2022

15.240.000đ

21.900.000đ (-31%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Smart Tivi LG 4K 55 inch 55UQ7050PSA - Model 2023

8.340.000đ

13.900.000đ (-40%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Tivi LG
Thương hiệu
Khoảng giá
Độ phân giải
Loại TV
Kích thước màn hình
Xuất xứ
Giới Thiệu Tivi LG

Tivi LG giá rẻ - Tivi Hàn Quốc chính hãng - So sánh Tivi LG

Tivi LG là một thương hiệu lớn đến từ Hàn Quốc, đây là một sản phẩm có lẽ đã không còn gì xa lạ với người tiêu dùng có nhu cầu hướng công nghệ trên toàn cầu nữa, bởi vì LG là một trong những đàn anh luôn tiên phong trong lĩnh vực công nghệ cải tiến vàđổi mới nhờ việc sở hữu các mặt hàng điện tử đa dạng, với các tính năng, công năng vượt bậc cũng như việc đa dạng về mẫu mã, hình thức thiết kế,...

Tổng kho phân phối Tivi LG chính hãng giá rẻ, bán lẻ, bán buôn, online trên toàn quốc

Tổng kho phân phối Tivi LG chính hãng giá rẻ, bán lẻ, bán buôn, online trên toàn quốc

Với vẻ ngoài mặt thanh lịch và sang trọngtivi lg chính hãng luôn được người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng và sử dụng nhờ việc sở hữu những đường nét thiết kế sang trọng, độc quyền, màn hình chân thực, sống động nhất. Hiện nay các dòng tivi LG nổi bật về tính năng đang được bán chạy nhất như: Smart TV, Google tivi,.. đi kèm với độ phân giải khác nhau như: 4k, 8K, QLED.... Tivi còn được trang bị thêm các tính năng thông minh như tìm kiếm bằng giọng nhắc tiếng Việt, điều khiển bằng điện thoại, chơi game trên TV,.. Chính vì vậy thì LG luôn là một sản phẩm được đánh giá cao ưu tiên chọn lựa hàng đầu của mọi khách trên thị trường

Cách lựa chọn và mua tivi LG Online giá rẻ tại Hà Nội

Kích thước: Tùy vào ko gian của từng nhà mà chọn kích thước tivi khác nhau, vì thế LG cho ra mắt phổ biến chiếc tivi mang kích thước khác nhau như: tivi LG 32 inch, 43 inch, 49 inch,... để tạo ra nhu cầu của quý khách.Việc lựa chọn kích thước tivi thích hợp ko chỉ giúp bạn thoả thích trải nghiệm mà còn góp phần nâng tầm cho ko gian nội thất bên trong nhà.

 - Chất lượng hình ảnhđi cùng sở hữu kích thước, chất lượng hiển thị hình ảnh cũng là nhân tố quan trọng quyết định đến trải nghiệm người muacông nghệ hình ảnh được tích hợp trên như tivi LG giá rẻ như: công nghệ lượng tử Quantum DisplayColorPrime Pro... hứa hẹn sở hữu đến cho khách 1 mẫu tivi siêu chất lượng sở hữu chi phí khôn cùng thấp.

 - Nhu cầu sử dụng: Tùy vào lề thói sinh hoạt của gia đình mà bạn với thể lựa chọn trong khoảng cái tivi thường cho đến các mẫu tivi cao cấp như: Google tivi, Smart tivi,.. Để mang thể trải nghiệm chương trình yêu thích của bạn một phương pháp trọn vẹn nhất

Mua ngay LG chính hãng với Ưu đãi cực lớn tại Điện Máy BIA

Điện Máy Bia là một chỗi siêu thị điện lạnh mua bán giá rẻ, bảo hành, chất lượng chĩnh hãng chuyên cung cấp các loại tivi đa dạng về mẫu mã trên toàn quốc như: tivi, tivi giá rẻ, smart tivi, ti vi giá rẻ, bảng giá tivi, tivi rẻ, tivi rẻ nhất, tivi giá rẻ nhất, các hãng tivi giá rẻ, tivi 55 inch rẻ nhất, tivi 55 inch giá rẻ, tv thông minh giá rẻ, giá smart tivi, mart tivi giá rẻ nhất, smart tv giá rẻ nhất, mua smart tivi, smart tv giá rẻ, smart tivi, tivi thông minh giá rẻ, tivi smart giá rẻ, tivi asanzo, tivi tcl, giá tivi LG, tivi 32 inch giá rẻ, tivi 32 inch, tivi casper 32 inch, tivi toshiba, tivi thông minh, tivi 55 inch giá rẻ, tivi màn hình phẳng, smart tivi giá rẻ dưới 5 triệu, tivi casper 43fx6200, tivi casper 50ug6100, tivi oled, tivi casper 55 inch, tivi 43 inch giá rẻ, tivi 65 inch giá rẻ, tivi siêu mỏng, tivi giảm giá, tivi android, casper, tivi, 50ug6100, tivi casper 43fg5200, 43fg5200, 32hg5200, tivi 4k, giá tivi casper, 43fx6200, tivi sony bravia

So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook