Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều hòa Casper 9000BTU 1 chiều LC-09FS32 - Model 2021

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 12000 BTU 1 chiều LC-12FS32 - Model 2021

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 18000BTU 1 chiều LC-18FS32 - Model 2021

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 24000BTU 1 chiều LC-24FS32 - Model 2021

12.600.000đ

16.690.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 12000BTU 1 chiều SC-12FS32 - Model 2021

5.530.000đ

8.290.000đ (-34%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 18000BTU 1 chiều SC-18FS32 - Model 2021

8.600.000đ

13.290.000đ (-36%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper 24000BTU 1 chiều SC-24FS32 - Model 2021

12.380.000đ

16.690.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 9000BTU 1 chiều KC-09FC32 - Model 2021

4.550.000đ

5.890.000đ (-23%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 12000BTU 1 chiều KC-12FC32 - Model 2021

5.530.000đ

6.990.000đ (-21%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper 18000BTU 1 chiều KC-18FC32 - Model 2021

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 9000BTU 1 chiều HC-09IA32 - Model 2021

5.500.000đ

8.890.000đ (-39%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều HC-12IA32

6.350.000đ

10.490.000đ (-40%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 18000BTU 1 chiều HC-18IA32

11.500.000đ

16.390.000đ (-30%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 9000BTU 1 chiều IC-09TL32 - Model 2020

5.530.000đ

8.081.000đ (-32%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều IC-12TL32 - Model 2020

6.200.000đ

10.270.000đ (-40%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 18000BTU 1 chiều IC-18TL32 - Model 2020

12.050.000đ

15.900.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều GC-12TL32 - Model 2020

6.300.000đ

10.490.000đ (-40%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 9000BTU 2 chiều GH-09TL32 - Model 2020

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 12000BTU 2 chiều GH-12TL32

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 18000BTU 2 chiều GH-18TL32

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Casper inverter 24000BTU 2 chiều GH-24TL32 - Model 2020

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper inverter 9000BTU 1 chiều GC-09IS32 - Model 2021

5.430.000đ

8.290.000đ (-35%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper inverter 12000BTU 1 chiều GC-12IS32 - Model 2021

6.200.000đ

9.990.000đ (-38%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Casper inverter 18000BTU 1 chiều GC-18IS32 - Model 2021

12.330.000đ

16.500.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Điều Hòa Casper
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại điều hòa
Xuất xứ
Công suất
Gas
Giới Thiệu Điều Hòa Casper

Điều Hòa Casper - Mua điều hòa Casper giá tại kho

Điều Hòa Casper là một thương hiệu đến từ Thái Lan, một trong những nước đứng đầu về sản xuất các nghành công nghiệp hiện đại nói chung cũng như nghành Điện Tử Điện Lạnh nói riêng tại khu vực Đông Nam Á hiện nay. Xuất hiện với cái tên đầy mới mẻ, điều hòa casper đã mang lại những tính năng vượt trội về công nghệ, giá thành thân thiện, cũng như hình thức thiết kế sang trọng rất phù hợp với nhiều phong cách nội thất ngày nay.

Dây chuyền sản xuất và phân phối điều hòa casper chuyên nghiệp

Dây chuyền sản xuất và phân phối điều hòa casper chuyên nghiệp

Casper Electric chính thức được gia nhập thị trường Việt Nam từ giữa tháng 3/2016 cho đến nay, Điều Hòa Casper đã nhanh chóng lọt vào 1 trong 3 TOP thương hiệu có sản lượng tiêu thụ tốt nhất trong nghành điều hòa cho đến nay. Chính vì được đón nhận một cách thăng hoa, sau 2 năm trở lại đây Casper Electric đã liên tiếp ra thêm các sản phẩm Casper khác như: TV, Máy Giặt, Tủ Lạnh,...vv cũng đã đạt được rất nhiều những thành tích phân phối đáng nể trên thị trường tiêu dùng điện tử điện lạnh tại Việt Nam. Để hiểu sâu và chi tiết hơn về các tính năng, hay ưu nhược điểm sản phẩm Casper các bạn có thể đọc chi tiết tại bài viết dưới đây:

Điều Hòa Casper cùng với những tính năng mới đầy Ưu việt

Tiết Kiệm Điện Tiêu Thụ Với Công Nghệ i-Saving

Công nghệ i-Saving cải thiện hiệu quả lượng điện năng tiêu thụ cũng như cơ chế vận hành của Điều Hòa Casper Inverter thông minh. Nhiệt độ luôn luôn nằm trong khoảng cơ chế I-Saving, khi nhiệt độ của không gian xung quanh đạt đến mức như máy đã cài đặt, cục nén sẽ tự động giảm công suất hoạt động xuống chỉ còn 1 Hz, làm giảm điện năng tiêu thụ xuống chỉ còn 0.3w, giúp cho Casper được tiết kiệm điện rất nhiều.

Dùng điều hòa casper không lo về tiền điện

Dùng điều hòa casper không lo về tiền điện

Tính Năng iClean - Làm Sạch Tự Động

Với tính năng iClean tự động làm sạch giúp ngăn ngừa việc hình thành vi khuẩn, các bụi bẩn ẩm mốc trong giàn lạnh, mang lại không gian và bầu không khí trong lành hơn cho bạn khi sử dụng Điều Hòa Casper. Nếu bạn kích hoạt chức năng iClean, máy sẽ làm lạnh và làm đóng băng bề mặt dàn lạnh. Sau đó, máy kích hoạt làm nóng, làm tan băng nhờ đó loại bỏ bụi bẩn bề mặt của điều dàn.

Cảm Biến Thân Nhiệt Với Tính Năng iFeel

Với điều khiển của Máy Lạnh Casper được trang bị bộ phận cảm biến nhiệt để có thể phân tích nhiệt độ cơ thể người sử dụng. Sau khi kích hoạt chức năng iFeel máy điều hòa sẽ tự động điều chỉnh tăng or giảm nhiệt độ so với cài đặt ban đầu dựa theo cơ chế cảm ứng nhiệt thông minh từ môi trường xung quanh, từ đó giúp người dùng được thư giãn và không bị hiện tượng sốc nhiệt, không bị ốm.

Ngoài ra, điều hòa Casper còn có nhiều tính năng ưu việt khác như

  • Dàn tản nhiệt bằng đồng được mạ vàng cùng những ưu điểm vượt trội
  • Dàn nóng được thiết kế một cách chắc chắn và trang bị hệ thống màng lọc bảo vệ quạt tản nhiệt.
  • Cục lạnh điều hòa Casper được thiết kế nguyên khối làm tăng tính thẩm mỹ và độ bên trên từng sản phẩm.
  • Điều hòa Casper được trang bị động cơ quạt cải tiến có hiệu quả cao giảm tạp âm đến thấp nhất có thể, giúp cho người dùng trải được trải nghiệm một không gian thật yên tĩnh.
  • Cơ chế máy vận hành siêu tĩnh lặng, âm thanh hoạt động của động cơ được giảm xuống mức tối đa nhất chỉ 20dB. Đem đến cho gia đình bạn sử dụng trải nhiệm một cách tuyệt vời nhất
  • Bộ điều khiển thiết kế với độ chính xác cao, giúp ngăn chặn các rủi ro về chập điện, ẩm ướt và côn trùng.
  • Máy lạnh có trang bị miếng xốp cách nhiệt công nghệ Nano với vai trò như lớp một bảo vệ vững chắc: chống và hút ẩm, cách nhiệt một cách hiệu quả, đảm bảo tốt nhất hiệu suất hoạt động và tuổi đời của máy.

BiaDienMay.Com nhà phân phối Điều Hòa Casper chính hãng giá nhập tại kho

Bạn là một đại lý, hay là người tiêu dùng. Bạn đang cần tìm một nhà phân phối, hay bán lẻ một sản phẩm Điều Hòa Casper Giá Rẻ chỉ với giá tại kho cùng những điều kiện hỗ trợ phục vụ tốt nhất thị trường điện tử điện lạnh. BiaDienMay.Com là một Công Ty TNHH chuyên phân phối các mặt hàng về Casper tốt nhất trên cả nước hiện nay.

Mua Điều Hòa Casper Đến với tổng kho BiaDienMay.Com giá tốt nhất dành cho bạn

Mua Điều Hòa Casper Đến với tổng kho BiaDienMay.Com giá tốt nhất dành cho bạn

Những ưu đãi tốt nhất khách hàng mua sản phẩm Điều Hòa Casper tại BiaDienMay

 Khi người dùng mua điều hòa Casper tại BiaDienMay.Com quý khách hàng không chỉ sắm được những sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều các chính sách ưu đãi cùng các gói sự kiện khác. Cam kết mua điều hòa Casper giá tại kho hàng chính hãng tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Hỗ trợ chi phí lắp đặt và vận chuyển điều hòa Casper trong khu vực nội thành 12 Quận - Hà Nội.

Phương thức thanh toán khi mua máy lạnh Casper, bằng tiền mặt, Sec or chuyển khoản.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua điều hòa Casper với số lượng lớn, hoặc đại lý bán buôn, hay người tiêu dùng trên toàn quốc vui lòng liên hệ Hotline: 0818.22.77.00 để nhận được tư vấn về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất.

Hoặc đối với các khách hàng là nhà thầu, nhà xây dựng công trình lớn muốn được hỗ trợ thiết kế và tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại các công trình vui lòng trực tiếp Liên Hệ Hotline: 0818.22.77.00

Tìm kiếm nhiều nhất

dieu hoa casper
điều hòa casper
điều hòa casper giá rẻ
mua điều hòa casper chính hãng
điều hòa casper giá tại kho
biadienmay nhà phân phối casper miền bắc
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook