Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều hòa tủ đứng Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL11 - Chính hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa tủ đứng Casper 48000 BTU 1 chiều FC-48TL11 - Chính hãng

29.200.000đ

31.200.000đ (-7%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa tủ đứng Casper 28000 BTU 1 chiều FC-28TL11

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 50000BTU 2 chiều CH-50TL22

35.720.000đ

39.750.000đ (-11%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 28000 BTU 1 chiều CC-28TL22 - Chính hãng

21.900.000đ

22.980.000đ (-5%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 36000 BTU 1 chiều CC-36TL22

28.220.000đ

30.980.000đ (-9%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 28000 BTU 2 chiều CH-28TL22 - Chính hãng

28.900.000đ

28.980.000đ (-1%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 18000 BTU 2 chiều CH-18TL22 - Chính hãng

19.900.000đ

20.980.000đ (-6%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 50000 BTU 1 chiều CC-50TL22

31.120.000đ

36.980.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 36000BTU 2 chiều CH-36TL22 - Chính hãng

29.320.000đ

29.980.000đ (-3%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 18000 BTU 1 chiều CC-18TL22

16.820.000đ

17.980.000đ (-7%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa áp trần Casper 28000 BTU 1 chiều CFC-28TL22

18.820.000đ

19.990.000đ (-6%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa áp trần Casper 36000 BTU 1 chiều CFC-36TL22 - Model 2019

29.320.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa áp trần Casper 50000 BTU 1 chiều CFC-50TL22 - Model 2019

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần nối ống gió Casper 36000 BTU 1 chiều DC-36TL22

25.700.000đ

27.700.000đ (-8%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần nối ống gió Casper 18000 BTU 1 chiều DC-18TL22

17.050.000đ

19.050.000đ (-11%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần nối ống gió Casper 50000 BTU 1 chiều DC-50TL22

32.750.000đ

34.750.000đ (-6%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa áp trần Casper 18000 BTU CFC-18TL22 - Chính hãng

17.600.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 24000 BTU 1 chiều CC-24TL22 - Model 2022

21.070.000đ

28.690.000đ (-27%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper 24000 BTU 2 chiều CH-24TL22 - Chính hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa tủ đứng Casper 18000 BTU 1 chiều FC-18TL22

17.600.000đ

19.980.000đ (-12%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa tủ đứng Casper 28000 BTU 1 chiều FC-28TL22

18.720.000đ

22.980.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa tủ đứng Casper 48000 BTU 1 chiều FC-48TL22

31.840.000đ

33.980.000đ (-7%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa âm trần Casper inverter 18000 BTU 1 chiều CC-18IS33 - Model 2022

20.720.000đ

32.000.000đ (-36%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Thương hiệu
Khoảng giá
Xuất xứ
Công suất
Gas
Giới Thiệu Điều Hòa Công Trình

Tổng Kho BIA Điện Máy chuyên cung cấp các giải pháp,phân phối,bán buôn các mặt hàng điều hòa thương mại, điều hòa công nghiệp,điều hòa công trình,điều hòa dự án chính hãng cho các Đại Lý,Công Trình và Dự Ấn.

 • Bia Điện Máy tự hào là nhà phân phối lớn các loại điều hòa công trình,điều hòa thương mại , điều hòa công nghiệp với mấy chục năm kinh nghiệm trên thị trường toàn miền bắc trực thuộc Công ty TNHH Thương mại & Xuất nhập khẩu Phúc Song Kim chuyên bán buôn,cũng như cung cấp cho các dự án,công trình lớn nhỏ về các mặt hàng điện tử - điện lạnh - đồ gia dụng chính hãng giá rẻ tại kho.
 • Chúng tôi đa dạng các mặt hàng sản phẩm chính hãng và tự hào là nhà phân phối số 1 của các hãng : Casper , Funiki , Aqua , Daikin , Samsung , LG ... khu vực miền Bắc.
 • Với kim chỉ nam của chúng tôi là “Không ngừng phát triển vì khách hàng - Đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết - Các Sản Phẩm Chính Hãng Giá tốt nhất đến với khách hàng ” nhờ nhiều năm kinh nghiệm cũng như đội ngũ tư vấn , lắp đặt chuyên nghiệp và hiểu biết về sản phẩm . 

Bạn đang tìm kiếm nhà cung cấp uy tín cho các thiết bị điện tử, điện lạnh, điều hòa cho công trình và dự án của mình?

Hãy đến với Tổng Kho BIA Điện Máy - nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp thiết bị toàn diện với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn:

Sản Phẩm đa dạng:

 • Thiết bị nghe nhìn và đồ điện tử : Tivi,Tủ Lạnh,Máy Giặt,Máy Sấy Quần Áo,Bình Nóng Lạnh,Tủ Đông,Tủ mát,máy nước nóng ...
 • Thiết bị điều hòa : ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG,ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG (Điều Hòa Cây) - ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE - ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN - ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - ĐIỀU HÒA MULTI - ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM (hay còn gọi là hệ thống VRV/VRF) - ĐIỀU HÒA CHILER ...
 • Đa dạng các hãng và thương hiệu : Casper , Funiki , Aqua , Daikin , Samsung , LG ... khu vực miền Bắc.

Hàng chính hãng : 

 • Cam kết 100% sản phẩm chính hãng, nguồn gốc rõ ràng.
 • Bảo hành chính hãng theo quy định của nhà sản xuất.

Giá cả cạnh tranh:

 • Cung cấp mức giá tốt nhất cho khách hàng.
 • Chiết khấu hấp dẫn cho các công trình và dự án lớn.

Dịch vụ chuyên nghiệp:

 • Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ 24/24.
 • Dịch vụ giao hàng, lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn.
 • Bảo trì, bảo dưỡng theo đúng quy định bảo hành của hãng, đảm bảo sản phẩm luôn hoạt động tốt nhất.

Lợi ích khi lựa chọn Tổng Kho BIA ĐIỆN MÁY:

 • Tiết kiệm thời gian và chi phí cho việc tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp.
 • Đảm bảo chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
 • An tâm về chế độ bảo hành và hậu mãi.

Liên hệ ngay với Tổng Kho BIA ĐIỆN MÁY để được tư vấn và báo giá chi tiết:

Mua điều hòa thương mại, điều hòa công nghiệp,điều hòa công trình,điều hòa dự án chính hãng ở đâu rẻ nhất chỉ có tại BIA Điện Máy.

Điều hòa thương mại hay còn gọi là điều hòa công nghiệp, điều hòa công trình. Là một loại sản phẩm được thiết kế dành riêng cho các lĩnh vực xây dựng và thương mại. Các sản phẩm mang lại sự tiện lợi, đa dạng về kiểu mẫu, đem lại các giải pháp tối ưu trong mọi nhu cầu sử dụng.

 

Mua điều hòa thương mại chính hãng tại HN, giá rẻ tại kho không lo về giá - cải thiện không khí

Mua điều hòa thương mại chính hãng tại HN, giá rẻ tại kho không lo về giá - cải thiện không khí

Mua điều hòa công trình giá rẻ - Những ưu điểm và chính sách

- Những dòng điều hòa thương mại,công trình có trên thị trường: ĐIỀU HÒA TỦ ĐỨNG (Điều Hòa Cây) - ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN CASSETTE - ĐIỀU HÒA ÁP TRẦN - ĐIỀU HÒA ÂM TRẦN NỐI ỐNG GIÓ - ĐIỀU HÒA MULTI - ĐIỀU HÒA TRUNG TÂM - ĐIỀU HÒA CHILER

- Đổi và hoàn trả điều hòa thương mai hãng giá rẻ nếu sản phẩm lỗi trong vòng 1 tháng

- Miễn phí vận chuyển và hỗ trợ lắp đặt 12 Quận trung tâm thành phố Hà Nội

- Bảo hành từ 1 đến 2 năm tùy theo các mẫu mã và giá trị khác nhau của sản phẩm.

- Khách hàng mua mua sản phẩm điều hòa thương mại tại BiaDienMay.Com sẽ được tư vấn và hỗ trợ tất cả các ưu đãi theo chính sách của hãng.

Tìm kiếm nhiều nhất

điều hòa thương mại
điều hòa công nghiệp
điều hòa công trình
điều hòa công suất lớn
dieu hoa 3 pha
dieu hoa ap tran
dieu hoa am tran cassette
dieu hoa tu dung
dieu hoa am tran noi ong gio
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook