Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Tủ lạnh Sharp inverter 165 lít SJ-X196E-DSS - Chính hãng

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 182 lít SJ-X201E-SL

5.000.000đ

6.690.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 182 lít SJ-X201E-DS

5.000.000đ

5.790.000đ (-14%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 572 lít SJ-FXP640VG-BK - Model 2021

24.514.000đ

28.514.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 572 lít SJ-FX640V-SL - Model 2021

22.351.000đ

25.351.000đ (-12%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 525 lít SJ-FXP600VG-BK - Model 2021

23.484.000đ

27.484.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 525 lít SJ-FX600V-SL - Model 2021

21.321.000đ

25.321.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 605 lít SJ-FX688VG-RD - Chính hãng

21.321.000đ

24.321.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 605 lít SJ-FX688VG-BK - Chính hãng

21.321.000đ

23.321.000đ (-9%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 605 lít SJ-FX680V-WH - Chính hãng

16.995.000đ

19.995.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 605 lít SJ-FX680V-ST - Chính hãng

16.400.000đ

19.995.000đ (-18%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 556 lít SJ-FX630V-BE - Chính hãng

16.600.000đ

19.500.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 556 lít SJ-FX630V-ST - Chính hãng

15.550.000đ

18.990.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 315 lít SJ-X346E-DS - Chính hãng

6.700.000đ

9.400.000đ (-29%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 315 lít SJ-X346E-SL - Chính hãng

6.750.000đ

8.750.000đ (-23%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 287 lít SJ-X316E-DS - chính hãng

7.100.000đ

8.390.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 287 lít SJ-X316E-SL - Chính hãng

7.100.000đ

8.550.000đ (-17%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 253 lít SJ-X281E-DS - Chính hãng

5.850.000đ

7.850.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 253 lít SJ-X281E-SL - Chính hãng

5.850.000đ

7.850.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 224 lít SJ-X251E-DS - Chính hãng

4.841.000đ

6.841.000đ (-30%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 224 lít SJ-X251E-SL - Chính hãng

5.490.000đ

8.200.000đ (-34%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh Sharp inverter 165 lít SJ-X196E-SL - Chính hãng

4.800.000đ

6.300.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ Lạnh Sharp inverter 150 lít SJ-X176E-DSS - Chính Hãng

3.914.000đ

6.914.000đ (-44%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Tủ lạnh SHARP inverter 150 lít SJ-X176E-SL

4.800.000đ

8.000.000đ (-40%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Tủ Lạnh Sharp
Thương hiệu
Kiểu tủ
Số cánh cửa
Tiện ích
Dung tích
Nơi sản xuất
Giới Thiệu Tủ Lạnh Sharp

Mua Tủ Lạnh Sharp chính hãng giá rẻ tại kho Hà nội

Tủ Lạnh Sharp là một sản phẩm đến từ Nhật Bản được sở hữu nhiều tính năng và công nghệ hiện đại tiên tiến nhất thế giới, đồng thời việc kết hợp với lối thiết kế sang trọng bắt mắt nên được nhiều người tiêu dùng đánh giá rất cao về chất lượng cũng như hình thức mẫu mã đa dạng.

Sharp thực chất là một cái tên được bắt nguồn từ xưởng chế tác kim loại tại Nhật và được ra đời vào năm 1912 tại Tokyo, và cho đến nay Sharp đã cho ra đời rất nhiều các sản phẩm về điện tử, điện lạnh, các đồ gia dụng,... như : Tivi, điều hòa, tủ lạnh, ấm siêu tốc, nồi cơm điện, nồi chiên không dầu,.. trong đó tủ lạnh là một sản phẩm của Sharp đã và đang được người tiêu dùng trên thị trường yêu thích nhất.

Mua tủ lạnh Sharp chính hãng, giá rẻ tại kho không lo về giá - tiết kiệm điện - hỗ trợ và miễn phí lắp đặt

Mua tủ lạnh Sharp chính hãng, giá rẻ tại kho không lo về giá - tiết kiệm điện - hỗ trợ và miễn phí lắp đặt

Mua Tủ Lạnh Sharp - Những Ưu Điểm và Tính Năng Nổi Trội

- Với mức giá trung bình 1 sản phẩm tủ lạnh sharp giá rẻ chỉ từ 5 - 30 triệu vnđ, nhưng Sharp lại được thiết kế rất hiện đại, được áp dụng rất nhiều các công nghệ tiên tiến nhất vào từng sản phẩm, với mức giá như này, thì tủ lạnh sharp rất dễ tiếp cận với người dùng và càng ngày càng được ưa chuộng.

Tủ lạnh sharp chính hãng tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng ngược lại thì trông rất hiện đại, với những các đường cong, góc cạnh tinh xảo, chất liệu cao cấp, được phủ bởi lớp sơn tĩnh diện tráng bóng tạo nên một phong cách Sharp lịch lãm rất riêng.

- Giải phóng các ion ( - , + ) nhằm loại bỏ các mùi nấm mốc, vi khuẩn, virus một cách tối ưu nhất, mang lại bầu không khí dễ chịu, tươi mát trong lòng tủ cũng như bảo quản được các thực phẩm một cách tốt nhất với công nghệ Plasmacluster ion

- Với phân tử Bạc Nano ( Nano Ag+ ) sẽ giúp tủ được lại bỏ ngay mùi hôi và các vi khuẩn trong tủ

- Tự động điều chỉnh được các vòng quay của máy nén. Nhờ vậy các thực phẩm trong tủ sẽ được bảo quản một cách tốt nhẩt có thể, tủ được vận hành một các êm ái, không ồn ào, bền bỉ làm tăng thêm tuổi thọ của máy, giúp tiết kiệm lượng điện tiêu thụ lên tới 60 % với công nghệ J-Tech Inverter

- Bảo quản thực phẩm thật tốt với tính năng làm đông thực phẩm nhanh chóng bởi Chế độ Express Freezing

- Mang hơi lạnh đến mọi ngóc ngách trông tủ và luôn giữ được cho các thực phẩm trong tủ được bảo quản lâu nhất với tính năng Hybrid Cooling - Hệ thống làm lạnh kép

- Kiểm soát được độ ẩm, giúp cho thực phẩm, rau, củ, quả trông thật ngon và tươi mát, với tính năng Ngăn Moisture Capsule

- Tốc độ làm đá của tủ lạnh Sharp rất nhanh gâp 1.5 so với các chủ lạnh thông thường khác

Tìm kiếm nhiều nhất

tủ lạnh Sharp
tủ lạnh Sharp chính hãng
tủ lạnh Sharp giá rẻ
tủ lạnh Sharp giá rẻ hà nội
tủ lạnh sharp trả góp
mua tủ lạnh sharp online
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook