Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều hòa Panasonic inverter 9000 BTU 2 chiều CU/CS-Z9VKH-8 - Model 2019

13.550.000đ

15.890.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 12000 BTU 2 chiều CU/CS-Z12VKH-8 - Model 2019

15.930.000đ

18.950.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 12000 BTU 1 chiều CU/CS-U12VKH-8 - Model 2019

12.590.000đ

15.680.000đ (-20%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều CU/CS-U18VKH-8 - Model 2019

18.800.000đ

21.500.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 24000 BTU 1 chiều CU/CS-U24VKH-8 - Model 2019

26.800.000đ

31.000.000đ (-14%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều CU/CS-XPU18WKH-8 - Model 2020

17.140.000đ

19.900.000đ (-14%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 2 chiều CU/CS-YZ18XKH-8 - Model 2021

20.630.000đ

27.390.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Panasonic inverter 24000 BTU 1 chiều CU/CS-XPU24WKH-8 - Model 2020

23.790.000đ

28.000.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 12000 BTU 2 chiều CU/CS-YZ12WKH-8 - Model 2020

13.330.000đ

16.890.000đ (-22%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Panasonic inverter 9000 BTU 2 chiều CS/CU-YZ9WKH-8 - Model 2020

11.030.000đ

15.890.000đ (-31%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 1 chiều CU/CS-XPU18XKH-8 - Model 2021

17.580.000đ

21.000.000đ (-17%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều CU/CS-N12ZKH-8 - Model 2023

9.430.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic 9000 BTU 1 chiều CU/CS-N9ZKH-8 - Model 2023

7.480.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 12000 BTU 1 chiều CU/CS-XPU12WKH-8M - Model 2020

11.250.000đ

15.550.000đ (-28%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 9000 BTU 1 chiều CU/CS-XPU9WKH-8M - Model 2020

8.600.000đ

9.900.000đ (-14%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 24000 BTU 2 chiều CU/CS-Z24VKH-8 - Model 2019

31.390.000đ

36.900.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 2 chiều CU/CS-Z18VKH-8 - Model 2019

23.040.000đ

25.890.000đ (-12%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 18000 BTU 2 chiều CU/CS-YZ18UKH-8 - Chính hãng

20.290.000đ

23.600.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 9000 BTU 2 chiều CU/CS-YZ9UKH-8 - Model 2018

11.150.000đ

15.800.000đ (-30%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều CU/CS-N24VKH-8 - Chính hãng

20.500.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều CU/CS-N18VKH-8 - Model 2019

14.600.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 9000 BTU 1 chiều CU/CS-U9VKH-8 - Model 2019

10.150.000đ

12.250.000đ (-18%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 Chiều CU/CS-N12WKH-8M - Model 2020

9.520.000đ

13.250.000đ (-29%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Panasonic inverter 12000 BTU 1 chiều CU/CS-XU12XKH-8 - Model 2021

10.920.000đ

15.350.000đ (-29%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Điều Hòa Panasonic
Thương hiệu
Xuất xứ
Công suất
Gas
Giới Thiệu Điều Hòa Panasonic

Điều Hòa Panasonic - Nguồn gốc và xuất xứ

Panasonic là một tập đoàn chế tạo điện tử Nhật Bản được thành lập vào năm 1918. Đến nay Thương Hiệu Panasonic đã nổi tiếng trên toàn cầu về sản xuất các thiết bị gia dụng, cũng như các nghành điện tử điện lạnh, được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng bởi chất lượng của sản phẩm cũng như sự uy tín của hãng.

Mua điều hòa Panasonic chính hãng giá rẻ tại Hà nộiMua điều hòa Panasonic chính hãng giá rẻ tại Hà nội

Nhưng hiện nay tại thị trường Việt Nam thì Điều Hòa Panasonic được sản xuất và phân phối trực tiếp từ Malaysia và Thái Lan, nhưng đa phần thì tất các các sản phẩm của Panasonic đều được nhập từ Mailaysia.

Những tính năng ưu Việt của Điều Hòa Panasonic

1. Công nghệ Nanoe lọc không khí trên điều hòa Panasonic

Đối với Điều Hòa Panasonic thì tính nắng ưu Việt đầu tiên là công nghệ lọc không khí Nanoe. Nanoe là một công nghệ lọc không khí độc quyền của Panasonic bao gồm 3 loại chính sau: công nghệ Nanoe-G, công nghệ Nanoe-X và Nanoe ™

  • Nanoe-G Công nghệ lọc bụi : Là một công nghệ lọc không khí tiên tiến, giúp Máy Lạnh Panasonic loại bỏ được các hạt bụi có kích thước siêu nhỏ như bụi mịn PM 2.5. Điều quan trọng nhất Công nghệ Nano-X có khả năng gây ức chế, và trực tiếp tiêu diệt các hoạt động của vi khuẩn, virus lên đến 99% ( mới đây Panasonic đã thông báo chính thức về hiệu quả của máy lạnh panasonic có khả năng gây ức chế Sars-Cov-2 )
  • Nanoe-X Công nghệ diệt khuẩn, khử mùi : Là một công nghê diệt khuẩn, khử mùi hiện đại nhất của Điều Hòa Panasonic. Đây là một bước cải tiến vượt bậc so với công nghệ Nano-G ( chỉ có chức năng lọc sạch bụi bẩn ), Công nghệ Nano-X có thể xâm nhập vào từng sợi vải màng lọc để có thẻe ngăn chặn những tác nhân gây hại trước khi hình thành.
  • Nanoe ™ Công nghệ cuối cùng này có tác dụng gì : Đây cũng là một công nghệ độc quyền của Điều Hòa Panasonic, Công nghệ Nanoe ™ có khả năng tạo ra phần tử gốc OH cao gấp 10 lần so với các dòng điều hòa đời cũ, mang lại hiệu quả cực cao về việc sàng lọc bụi bẩn. Và đặc biệt hơn, công nghệ này làm giảm tối đa lượng điện tiêu thụ, chỉ với bóng đèn LED 25W, thì người sử dụng có thể an tâm tận hượng bầu không khí trong lành mà không phải lo tốn tiền điện.

Mua Điều Hòa Panasonic giá tại kho ở Hà Nội

Mua Điều Hòa Panasonic giá tại kho ở Hà Nội

2. Công nghệ P-Tech của Panasonic có gì

P-Tech với vai trò giúp đẩy tốc độ quay của máy nén đạt đến mức tối đa ngay tức thì, Không gian của bạn sẽ nhanh chóng được làm lạnh ngay khi Điều Hòa Panasonic mới bắt đầu khởi động, mà không phải đợi 1 khoảng thời gian lâu hơn như các dòng điều hòa khác.

3. Công nghệ Mild Dry Cooling

Không giống như các dòng điều hòa cũ, thường bị làm khô da. Giờ đây Panasonic đã cải tiến công nghệ làm mát tích hợp khả năng cấp dưỡng ẩm. Máy Lạnh Panasonic sở hữu tính năng Mild Dry Cooling giúp cho người sử dụng xua tan đi nỗi lo bị khô da, nứt nẻ khi ngồi trong phòng máy lạnh. Đặc biệt tính năng này cực tốt cho làn da của trẻ em và phụ nữ,...

4. Tính năng Enconavi - Cảm biến thông minh

Tính năng Enconavi cảm biến này có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ. Econavi vừa giúp điều hòa Panasonic có thể tiết kiệm điện, vừa tự động cảm biến thân nhiệt cơ thể, để có thể tự điều chỉnh mức nhiệt độ thích hợp nhất để giúp bạn có thể tiết kiêm được chi phí giá tiền điện một cách tối đa nhất.

5. Điều Hòa Panasonic - Siêu tiết kiệm với Inverter

Với tính năng chính không chỉ làm tiết kiệm chi phí tối đa nhất về giá tiền điện tiêu thụ. Mà Inverter còn giúp cho hệ thống máy lạnh Panasonic hoạt động một cách thật êm ái giúp cho bặn trải nghiệm một không gian thật yên tĩnh và sang khoái.

Bia Điện Máy - Nhà  phân phối Điều Hòa Panasonic chính hãng giá cực tốt

Bạn là một đại lý, hay là người tiêu dùng. Bạn đang cần tìm một nhà phân phối, hay bán lẻ một sản phẩm Điều Hòa Panasonic Giá Rẻ chỉ với giá tại kho cùng những điều kiện hỗ trợ phục vụ tốt nhất thị trường điện tử điện lạnh. BiaDienMay.Com là một Công Ty TNHH chuyên phân phối các mặt hàng về Panasonic tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Tổng kho phân phối điều hòa Panasonic giá cực tốt tại HN

Tổng kho phân phối điều hòa Panasonic giá cực tốt tại HN

Những ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng khi mua Điều Hòa Panasonic tại Bia Điện Máy

- Khi người dùng mua điều hòa Panasonic tại BiaDienMay.Com quý khách hàng không chỉ sắm được những sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều các chính sách ưu đãi cùng các gói sự kiện khác. Cam kết mua điều hòa Panasonic giá tại kho hàng chính hãng tốt nhất trên thị trường hiện nay.

- Hỗ trợ chi phí lắp đặt và vận chuyển điều hòa Panasonic trong khu vực nội thành 12 Quận - Hà Nội.

- Phương thức thanh toán khi mua máy lạnh Panasonic, bằng tiền mặt, Sec or chuyển khoản.

- Nếu khách hàng có nhu cầu mua điều hòa Panasonic với số lượng lớn, hoặc đại lý bán buôn, hay người tiêu dùng trên toàn quốc vui lòng liên hệ Hotline: 0818.22.77.00 để nhận được tư vấn về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất.

- Hoặc đối với các khách hàng là nhà thầu, nhà xây dựng công trình lớn muốn được hỗ trợ thiết kế và tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại các công trình vui lòng trực tiếp Liên Hệ Hotline: 0818.22.77.00

Tìm kiếm nhiều nhất

dieu hoa panasonic
điều hòa panasonic
mua điều hòa panasonic chính hãng giá rẻ
mua điều hòa panasonic tại hà nội
điều hòa panasonic giá tại kho
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook