Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều Hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09TMU - Model 2022

4.590.000đ

5.990.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều SC09MMC2 - Model 2020

4.400.000đ

5.600.000đ (-22%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09TMU - Model 2022

5.470.000đ

6.990.000đ (-22%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki inverter 12000 BTU 1 chiều HIC12TMU - Model 2022

6.390.000đ

8.980.000đ (-29%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều HSC24TMU - Model 2022

12.250.000đ

13.990.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18TMU - Model 2022

8.950.000đ

10.990.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 Chiều HSC09TAX - Model 2021

4.590.000đ

5.990.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 9000 BTU 1 chiều HSC09MMC - Model 2020

4.590.000đ

6.200.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12TMU - Model 2022

5.700.000đ

6.990.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều SC18MMC2 - Model 2019

8.750.000đ

10.580.000đ (-18%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều SC24MMC2 - Model 2019

11.850.000đ

13.580.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều SC12MMC2 - Model 2018

5.650.000đ

7.550.000đ (-26%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 24000 BTU 2 chiều SH24MMC2 - Model 2019

12.700.000đ

15.800.000đ (-20%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 18000 BTU 2 chiều SH18MMC2 - Model 2018

9.600.000đ

12.500.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều SH12MMC2 - Model 2019

6.150.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều SH09MMC2 - Model 2018

5.250.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 chiều HSC12MMC - Model 2020

5.420.000đ

7.850.000đ (-31%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 24000 BTU 1 chiều HSC24MMC - Model 2020

11.610.000đ

15.800.000đ (-27%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 chiều HSC18MMC - Model 2020

8.650.000đ

11.200.000đ (-23%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 9000 BTU 2 chiều HSH10TMU - Model 2022

5.070.000đ

6.250.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 12000 BTU 2 chiều HSH12TMU - Model 2022

6.170.000đ

7.890.000đ (-22%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki inverter 9000 BTU 1 chiều HIC09MMC - Model 2020

5.550.000đ

7.350.000đ (-25%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 18000 BTU 1 Chiều HSC18TAX - Model 2021

8.950.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Funiki 12000 BTU 1 Chiều HSC12TAX - Model 2021

5.690.000đ

8.120.000đ (-30%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Điều Hòa Funiki
Thương hiệu
Xuất xứ
Công suất
Gas
Giới Thiệu Điều Hòa Funiki

Điều hòa, máy lạnh Funiki - Thương hiệu và nơi sản xuất

Funiki đối với nhiều người mới nghe chắc chắn sẽ nghĩ đến ngay đây là thương hiệu của Nhật Bản. Những thật bất ngờ cho người dùng khi Điều hòa Funiki chính hãng lại chính là một thương hiệu của Việt Nam do chính công ty Điện lạnh Hòa Phát (1992) thành lập vào năm 2001 với chiến lược mở rộng kinh doanh đa nghành của tập đoàn Hòa Phát.

Mua điều hòa Funiki - Thương hiệu Việt, sản xuất tại Malaysia

Nhưng đặc biệt khi đa số các dòng máy lạnh Funiki lại được sản xuất tại Malaysia. Sản phẩm được sản xuất theo quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn công nghệ hiện đại nhất trong nghành điện tử điện lạnh ngày nay cho máy. Nên việc bạn chọn một sản phẩm mang thương hiệu Người Việt thật xứng đáng, với cái mức giá hợp lý so vs công năng của các dòng điều hòa khác.

Bia Điện Máy nhà phân phối điều hòa Funiki chính hãng giá rẻ tại Hà Nội

Điều hòa, máy lạnh Funiki - Những tính năng nổi bật

- Chăm sóc sức khỏe cho gia đình bạn với tính năng Smart Care+ : Với 2 tấm lưới lọc vitamin C và carbon hoạt tính, lưới lọc Nano tự làm sạch tạo nên hệ thống Smart Care diệt khuẩn, loại bỏ bụi bẩn, mang lại bầu không khí trong lành và mát mẻ

- Điều khiển thông minh : Có thể kết nối được với ứng dụng NetHome Plus bằng điện thoại thông minh qua Wifi, để người sử dụng có thể tùy chọn và cài đặt dễ dàng trên chiếc SmartPhone của mình ( Ứng dụng này có thể điều khiển được tất cả các tính nắng như trên Remote Điều Hòa, giúp cho bạn rất thuận tiện cho việc sử dụng nó.

- Inverter : Công nghệ siêu tiết kiệm điện trên điều hòa Funiki, khi mức độ mát lạnh do bạn điều chỉnh đã đủ, thì tính năng inverter này sẽ tự động chạy giảm tần số và duy trì trên máy, mà vẫn có thể đảm bảo được không khí trong phòng.

- Tính năng gió tự động 3D tự động đẩy các hướng gió theo phương thẳng đứng và ngang, giúp cho không khí mát lạnh có thể bao phủ khắp mọi ngoc ngách trong phòng.

- Thiết kế bắt mắt, siêu gọn, vận hành êm ái, sử dụng Gas R32 rất thân thiện với môi trường, luôn luôn đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình bạn

Tìm kiếm nhiều nhất

dieu hoa Funiki
dai ly Funiki
mua dieu hoa Funiki
dieu hoa treo tuong Funiki
dieu hoa khong khi Funiki
gia dieu hoa Funiki
kho dieu hoa Funiki
ban dieu hoa Funiki
dieu hoa thuong mai Funiki
So sánh sản phẩm
Sale May loc khong khi chi co 7xxK
0812.22.77.00
Chat facebook