Giao Hàng Nhanh
Hỗ Trợ Lắp Đặt
Khuyến Mãi Hàng Ngày
(Giá Tại Kho Hà Nội - Nghệ An)
Bảo hành chính hãng

Điều hòa Daikin 2 chiều 12000BTU inverter FTHF35XVMV gas R32 - Model 2023

12.900.000đ

16.790.000đ (-24%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho Cam kết sản phẩm mới 100% Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 18000BTU 2 chiều FTHF50VVMV - Model 2021

19.850.000đ

24.300.000đ (-19%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 9000BTU 1 chiều FTKC25UAVMV

8.340.000đ

9.910.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 18000BTU 1 chiều FTKB50XVMV - Model 2023

16.650.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 12000BTU 2 chiều FTHF35VAVMV - Model 2021

12.980.000đ

14.850.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 9000BTU 2 chiều FTHF25VAVMV - Model 2021

10.580.000đ

12.190.000đ (-14%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 21000BTU 1 chiều FTKB60XVMV - Model 2023

22.900.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin 12000 BTU 1 chiều FTF35XAV1V - Model 2023

9.330.000đ

11.590.000đ (-20%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin 9000 BTU 1 chiều FTF25XAV1V - Model 2023

7.350.000đ

9.190.000đ (-21%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 9000BTU 2 chiều FTXV25QVMV

13.050.000đ

15.680.000đ (-17%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTKB35XVMV - Model 2023

10.650.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 9000BTU 1 chiều FTKB25XVMV - Model 2023

8.650.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 9000BTU 1 chiều FTKB25WAVMV - Model 2022

8.420.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 9000BTU 2 chiều FTHF25RAVMV - Chính hãng

10.540.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 9000BTU 1 chiều FTKA25VMVMV - Model 2021

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 24000BTU 2 chiều FTHF71RVMV - Chính hãng

31.180.000đ

31.500.000đ (-2%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 18000BTU 1 chiều FTKS50GVMV - Chính hãng

20.550.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 12000BTU 1 chiều FTKB35WMVMV - Model 2022

11.550.000đ

13.490.000đ (-15%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 21000BTU 1 chiều FTKM60SVMV - Chính hãng

33.800.000đ

39.990.000đ (-16%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin inverter 24000BTU 1 chiều FTKM71SVMV - Chính hãng

38.200.000đ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin inverter 9000BTU 1 chiều FTKA25UAVMV - Model 2020

Liên hệđ

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin 12000BTU 1 chiều FTF35UV1V - Model 2020

9.220.000đ

12.590.000đ (-27%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều hòa Daikin 18000BTU 1 chiều FTC50NV1V - Chính hãng

15.160.000đ

17.390.000đ (-13%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh

Điều Hòa Daikin 22000BTU 1 chiều FTC60NV1V - Chính hãng

20.120.000đ

25.000.000đ (-20%)

Hàng chính hãng - Giá Tại Kho - Cam kết sản phẩm mới 100% - Bảo Hành Toàn Quốc - Bảo hành kích hoạt điện tử - Mới 100% nguyên đai nguyên kiện - Không hàng trưng bày - Cam kết giao hàng và lắp đặt nhanh
Điều Hòa Daikin
Thương hiệu
Khoảng giá
Loại điều hòa
Xuất xứ
Công suất
Gas
Giới Thiệu Điều Hòa Daikin

Điều Hòa Daikin - Nguồn gốc và xuất xứ

Daikin là một những thương hiệu sản xuất điều hòa không khí nổi tiếng của Nhật Bản, một trong những nước tiên tiến đi đầu thế giới về những ngành chế tạo công nghệ hiện đại ngày nay. Và hiện nay thì Điều Hòa Daikin đa số được sản xuất và nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia như: Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản,... nhưng vẫn luôn đảm bảo được chất lượng sản xuất theo tiêu chuẩn của quốc tế, nên người dùng thật yên tâm để sử dụng.

Mua điều hòa daikin chính hãng giá rẻ tại kho

Ngoài ra Điều hòa Daikin cũng bắt đầu có mặt tại Việt Nam vào năm 1995 do công ty việt Kim phân phối, cho đến gần cuối năm 2008 thì công ty cổ phần Việt Kim đã trở thành thành viên chính thức của tập đoàn Daikin, trực tiếp phân phối dòng sản phẩm này tại thị trường tiêu dùng của Việt Nam.

Đến năm 2015 thì Công ty cổ phần Việt Kim đổi tên thành Công Ty Cổ phần Daikin Air ( mà hiện nay thị trường gọi là Daikin Việt Nam )

Điều Hòa Daikin - Những tính năng ưu Việt

Tuy được nhập khẩu từ nhiều các quốc gia khác nhau nhưng sản phẩm điều hòa - máy lạnh Daikin được sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản - Một trong những quốc gia đi đầu về các nghành công nghiệp điện tử điện lạnh ngày nay. Nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng sản phẩm điều hòa Daikin nhé

Mua điều hòa Daikin inverter chính hãng giá rẻ

Nổi bật với tính năng siêu tiết kiệm Inverter

Với khả năng duy trì nhiệt độ ổn định, vận hành êm ái, giúp cho việc tiêu thụ điện năng tiết kiệm được tối đa, do đó người tiêu dùng không cần phải lo lắng về khoản chi phí tiền điện hàng tháng

Tính năng cảm biến mắt thần Daikin

Chế độ cảm biến hồng ngoại giúp điều hòa daikin cảm nhận được thân nhiệt cũng như chuyển động của con người. Chưa đầy 10 phút, nếu không có người trong phòng, máy lạnh daikin sẽ tự động tăng 2 °C mục đích làm giảm hao phí tiêu thụ điện năng cho người dùng. Còn sau khi có người vào phòng, máy lạnh daikin ngay lập tức cân bằng lại nhiệt độ ban đầu để nhanh chóng đem lại bầu không khí thật thoải mái cho người dùng.

 Làm lạnh cực tốc với Powerful

Với điều hòa Daikin, chưa đầy 20 phút sau khi khởi động máy, người dùng sẽ được thư giãn tuyệt đối vào bầu không khí mát lạnh một cách vô cùng thoải mái và sảng khoái.

Với tính năng Phin lọc khử mùi xúc tác quang Apatit Titan

Điều hòa Daikin có thể cảm nhận được nguồn ánh sáng mặt trời, và từ đó tính năng phin lọc giúp hấp thụ cực mạnh mọi loại vi khuẩn, bụi bẩn, mịn có kích thước siêu nhỏ và ngay lập tức phân hủy chúng một cách triệt để, trả lại bầu không khí trong lành, sạch khuẩn, đem lại cho gia đình một sức khỏe thật tốt.

Sử dụng môi chất Gas làm lạnh R-32 siêu an toàn

R32 là một loại gas an toàn sức khỏe dùng cho máy điều hòa mới nhất hiện nay, không chỉ những an toàn cho môi trường khi góp phần giảm thiểu đến 75% lượng khí thải độc hại, mà nó còn có thể giúp phần ngăn chặn được các mối nguy về hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu hiện nay.

Điều hòa daikin Việt Nam chính hãng giá rẻ tại kho

Bia Điện Máy - Nhà phân phối điều hòa Daikin chính hãng giá cực tốt

Bạn là một đại lý, hay là người tiêu dùng. Bạn đang cần tìm một nhà phân phối, hay bán lẻ một sản phẩm Điều Hòa Daikin chỉ với giá tại kho cùng những điều kiện hỗ trợ phục vụ tốt nhất thị trường điện tử điện lạnh hiện nay thì bạn có thể đến với BiaDienMay.Com là một Công Ty TNHH chuyên phân phối về điều hòa Daikin có giá cả tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Bia Điện Máy tổng kho phân phối điều hòa Daikin chính hãng giá rẻ tại kho ở Hà Nội

Những ưu đãi tốt nhất dành cho khách hàng khi mua điều hòa Daikin tại Bia Điện Máy

- Khi người dùng mua điều hòa Daikin tại BiaDienMay.Com quý khách hàng không chỉ sắm được những sản phẩm với giá tốt nhất thị trường, sản phẩm chính hãng, chất lượng đảm bảo mà còn nhận được rất nhiều các chính sách ưu đãi cùng các gói sự kiện khác. Cam kết mua điều hòa Daikin giá tại kho hàng chính hãng tốt nhất trên thị trường hiện nay.

Hỗ trợ chi phí lắp đặt và vận chuyển điều hòa Daikin trong khu vực nội thành 12 Quận - Hà Nội.

Phương thức thanh toán khi mua máy lạnh Daikin, bằng tiền mặt, Sec or chuyển khoản.

Nếu khách hàng có nhu cầu mua điều hòa Daikin với số lượng lớn, hoặc đại lý bán buôn, hay người tiêu dùng trên toàn quốc vui lòng liên hệ Hotline: 0818.22.77.00 để nhận được tư vấn về giá cũng như hỗ trợ tốt nhất.

Hoặc đối với các khách hàng là nhà thầu, nhà xây dựng công trình lớn muốn được hỗ trợ thiết kế và tư vấn về kỹ thuật cũng như cần kỹ thuật viên thi công lắp đặt tại các công trình vui lòng trực tiếp Liên Hệ Hotline: 0818.22.77.00

Tìm kiếm nhiều nhất

điều hòa daikin
dieu hoa daikin
mua điều hòa daikin giá rẻ
điều hòa daikin giá tại kho
điều hòa daikin giá rẻ tại hà nội
tổng kho phân phối điều hòa daikin giá rẻ
So sánh sản phẩm
Sale Smart Tivi Casper 43 inch FHD 43FX6200
0812.22.77.00
Chat facebook